انواع روش های ریخته گری دوغابی

انواع روش های ریخته گری دوغابی عبارتند از:

– ریخته گری ساده درون یک قالب یک تکه

– ریخته گری ساده درون یک قالب چند تکه

– ریخته گری توخالی

– ریخته گری جامد

– ریخته گری در خلا

– ریخته گری گریز از مرکز (سانتریفوژ)

– ریخته گری تحت فشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.